Porażenie prądem – jak udzielić pierwszej pomocy

Niniejszy artykuł pod tytułem Ile kosztuje odnowienie uprawnień SEP? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Ile kosztuje odnowienie uprawnień SEP? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Używanie urządzeń elektrycznych bądź prace związane z elektrycznością narażają nas bardzo na porażenie prądem. Jak zachować się podczas wystąpienia porażenia oraz jak pomóc osobie, która została porażona? Tego dowiesz się z tego poradnika.

Działanie prądu na organizm człowieka

Działanie prądu można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Te pierwsze wpływa na zatrzymanie oddechu, zatrzymanie funkcjonowania układu nerwowego, skurcze mięśni, zaburzenia krążenia, migotanie komór serca oraz oparzenia narządów wewnętrznych i oparzenia zewnętrzne. Natomiast działanie pośrednie to obrażenia takie jak np. uszkodzenie wzroku. Tutaj prąd nie przepływa przez całe ciało.

Porażenie prądem – jak je rozpoznać?

Objawy w takiej sytuacji są bardzo proste do rozpoznania. Przede wszystkim osoba porażona prądem ma skurcze mięśni, i poparzenia skóry. Może też występować problemy z oddychaniem, a nawet utrata przytomności. Bardzo często osoba poszkodowana nie może sama uwolnić się od źródła prądu.

Urządzenia i instalacje zazwyczaj posiadają zabezpieczenia, które same wyłączają napięcie. Jednak są to tylko urządzenia i nie zawsze może to zadziałać. Przy porażeniu prądem należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że dopływ prądu na pewno został odłączony.

Porażenie prądem – pierwsza pomoc

Przy pierwszej pomocy w sytuacji porażenia prądem najważniejsze jest to, aby samemu nie zostać porażonym. Nie wolno nigdy dotykać osoby poszkodowanej, gdy nie odłączyliśmy źródła prądu elektrycznego. Zrobić to można poprzez wyłączenie bezpieczników! Po ich wyłączeniu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka urządzenia, z którego korzystał poszkodowany. W żadnym przypadku nie używaj do tego narzędzi metalowych lub miedzianych. Gdy porażony nie będzie już w zasięgu prądu musimy sprawdzić jego oddech i czy jest przytomny. Po tym wykręcamy numer na pogotowie. W przypadku, gdy osoba porażona jest przytomna oczekujemy na przyjazd karetki. W momencie, w którym nie ma kontaktu z osobą, ale oddycha należy ułożyć ją w pozycji bocznej. Gdy doszło do zatrzymania akcji serca, a karetki nie ma jak najszybciej trzeba wykonać resuscytacje w celu przywrócenia czynności życiowych.

Aby uniknąć porażenia prądem zalecamy wykonywać wszelkie prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych posiadając odpowiednie kwalifikacje takie jak uprawnienia G1 SEP Warszawa i zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Nie dotykamy też urządzeń mokrymi dłońmi i nie korzystamy z źle podłączonymi urządzeniami. To są najczęstsze przypadki porażenia prądem.